Jump to Navigation

Als alcohol het geheugen aantast

 

 

Wanneer mensen langdurig en veel alcohol drinken in combinatie met onvoldoende of niet meer eten, kan dit leiden tot het Korsakov-syndroom. Dit syndroom kan je vergelijken met een schaar die bepaalde verbindingen in je hersenen permanent heeft doorgeknipt. Dit uit zich onder andere in een zeer beperkt leervermogen, hulpeloosheid, geheugenstoornissen (men herinnert zich bijvoorbeeld niet welke dag/maand/jaar het is, of men twee of drie kinderen heeft,…), een ‘dronkemansvoet’ (voet sleept over de grond), confabuleren (verhalen verzinnen over wat men zich niet meer herinnert),… 
Mensen met Korsakov hebben zeer veel structuur nodig, vaak maken ze gebruik van een agenda die de rol van hun geheugen overneemt.

Het Wernicke-syndroom is het stadium voor het Korsakov-syndroom: de schaar is in zicht maar als de persoon stopt met drinken, zal ze niets vernielen. Mensen met een Wernicke-syndroom zijn eveneens gebaat met structuur, hun leervermogen echter is nog relatief intact.

 

Basishouding: empathie +  de 5 (fonetisch klinkende) K’s

1. Kort

Formuleer kort en zakelijk. Gebruik geen samengestelde zinnen. Behandel één onderwerp per zin

 

2. Concreet

Formuleer concreet. Reik voorwerpen aan die uitnodigen tot handelen (bijvoorbeeld een washandje en handdoek als de cliënt gaat douchen). Gebruik concrete taal

 

3. Consequent

Wees consequent, eenduidig en bied voorspelbare ondersteuning

 

4. Continue

Zorg dat alle actoren in de zorg continu op dezelfde wijze begeleiding bieden.

 

5. Creatief

Ga op een creatieve manier om met de cliënt.

 

 

 

Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut