Jump to Navigation

Als verzamelen de enige bezigheid wordt

Iedereen verzamelt wel eens iets, de een meer dan de ander. Het kan om cd's gaan, stripboeken, knuffeldieren, postzegels,... Soms loopt dit verzamelen erg uit de hand en staan kasten er vol mee.

Wanneer de verzameling uit de hand dreigt te lopen en de woning nagenoeg onbegaanbaar wordt, is er sprake van verzamelwoede. Mensen die lijden aan verzamelwoede hebben het ontzettend moeilijk om iets weg te smijten, willen alles verzamelen/bijhouden en ervaren stress als ze iets moeten weggooien, wat de waarde van dat het object ook moge zijn. Sommigen onder hen gaan in grote mate dingen aankopen die ze eigenlijk niet nodig hebben of waarvoor geen ruimte is.

Vooral tijdschriften en kranten zijn zeer geliefd om te verzamelen. Deze worden bewaard, maar ook meegenomen van de vuilnisbelt, van straat, uit tweedehandswinkels,... De woning wordt er helemaal mee volgepropt. Vaak is het na enige tijd onmogelijk om nog een weg door de woning te vinden. De hygiëne in de woning laat te wensen over. Dagdagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken, zelfzorg, slapen zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Soms kan het zelfs leiden tot brandgevaar en/of valrisico’s.

Iemand met verzamelwoede is alleen maar bezig met verzamelen en sluit zich dan ook af van de buitenwereld. Vaak is het zo dat er altijd maar meer wordt verzameld. De persoon kan er moeilijk mee stoppen, ook al schaamt hij of zij zich ervoor. Problematisch verzamelen heeft niet enkel gevolgen voor de verzamelaar zelf, maar geeft ook spanning en stress bij zijn naasten (partner, kinderen, buren).

Tips

 • Niemand kiest voor verzamelwoede en alle gevolgen ervan. Wees je bewust dat deze personen kwetsbaar zijn en dat het vaak een kwestie is van niet kunnen stoppen/weggooien in plaats van niet willen.
 • Iemand met een verzamelprobleem heeft in de eerste plaats nood aan emotionele ondersteuning, niet aan hulp bij het opruimen van zijn woning. ‘Opruimen’ is zelden de eerste doelstelling van de hulp, laat staan de wens van de persoon zelf.
 • Probeer een inschatting te maken van jouw werkomstandigheden. Is de omgeving niet veilig of gezond genoeg (omwille van het verzamelgedrag)? Bespreek dit dan met je leidinggevende.
 • Probeer het verzamelprobleem bespreekbaar te maken met jouw cliënt. Hoe zou hij willen dat zijn woning eruit ziet? Wat zijn bereikbare en gewenste doelen?
 • Ga niet in discussie over het nut en de waarde van spullen.
 • Laat het verzamelen bij de verzamelaar, ga bijvoorbeeld niet in op de vraag van jouw cliënt om ook bepaalde zaken mee te brengen.
 • Doe niets zonder het medeweten van de cliënt, bijvoorbeeld volgens jou overbodige spullen weggooien achter de rug.
 • Als er toch mag opgeruimd worden, blijf dan in dezelfde ruimte als jouw cliënt aan het werk. Uit onderzoek blijkt dat dit het vertrouwen versterkt (de cliënt ziet dat je niets weggooit zonder zijn toestemming) en ook een voorbeeldfunctie kan hebben (je cliënt leert van jou hoe er opgeruimd kan worden).
 • Deponeer wat je mag weggooien niet in de eigen vuilbak van de cliënt, zo kan hij of zij dat er nadien ook niet terug uithalen.  
 • Zelfstandig moeten functioneren kan bij de cliënt angst oproepen. Probeer hem daarin te ondersteunen. Toon begrip voor de spanning.
 • Steun de cliënt en versterk zijn zelfwaardegevoel door datgene wat hij doet nadrukkelijk en oprecht te prijzen. Bevestig elke kleine positieve stap. Vanuit die veiligheid kan de cliënt stapsgewijs de dingen doen die hij neigt te vermijden.
 • Zorg dat je geen verantwoordelijkheid overneemt, laat de persoon zelf de regie houden.
 • Denk niet dat jij de situatie kunt veranderen. Loskomen van verzamelwoede is niet makkelijk. Adviseer de cliënt professionele hulp in te schakelen indien nodig/gewenst.
Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut