Jump to Navigation

Herstel en empowerment

Anders dan vaak wordt gedacht blijken mensen met langdurende psychische aandoeningen wel degelijk te herstellen. Ook mensen met 'zware' diagnoses. Het begrip herstel verwijst naar het persoonlijke proces van mensen met psychische kwetsbaarheid waarin zij de draad weer oppakken en hun leven nieuwe vorm en inhoud geven.

Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je weer baas wordt over je eigen leven. Het begrip herstel rekent dus ook af met de misvatting dat je geheel 'genezen' zou moeten zijn van je psychi(atri)sche symptomen om aan de samenleving mee te (mogen) doen. Misschien heb je aanpassingen of hulpmiddelen nodig (de mentale steunkousen of psychische rolstoel), maar het is heel goed mogelijk om mét psychische kwetsbaarheden gewaardeerde rollen in te nemen. Bij herstel gaat het er om dat je probeert datgene waardoor je bent overweldigd een plaats te geven en dat je je leven niet langer door de symptomen laat beheersen. Niet accepteren dat je onbehandelbaar of uitbehandeld zou zijn, maar ook niet net doen of er niets aan de hand is in je leven. Herstellen betekent durven zien wat er aan de hand is in je leven, accepteren dat je extra werk te verzetten hebt en dat ook doen. Je talenten en mogelijkheden leren kennen, maar ook je kwetsbaarheden en onhebbelijkheden. Weer hoop durven koesteren en de blik (ook) op de toekomst richten. En je doet dat in de eerste plaats zelf, op eigen kracht en op je eigen manier.

Herstel hangt nauw samen met empowerment. Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht. Empowerment betekent dat mensen met psychische kwetsbaarheid hun eigen kracht ontdekken en de controle over hun bestaan herwinnen. Herstel vereist empowerment en leidt tot empowerment. Het verwijst naar het vermogen van mensen om zich aan een hopeloze situatie te ontworstelen en een nieuwe wending aan hun leven te geven. Daarbij bepalen zij zelf hoe zij met de uitdagingen van hun leven omgaan en welke ondersteuning zij willen hebben. Empowerment betekent dat je je eigen keuzes kunt maken en dat je in staat wordt gesteld om iets met die keuzes te doen. In die zin gaat het niet alleen om een psychologisch proces, maar ook om erkenning van je wensen en ambities.

Beeldmateriaal: filmpje 'Wat als een psychiatrisch probleem een pluspunt was?' van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).

Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut