Jump to Navigation

Als angst iemands leven beheerst

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt mensen voor naderend gevaar. Angst brengt het lichaam in een staat van paraatheid, zodat een snelle reactie mogelijk wordt. Angst is dan een gezonde reactie op dreigend gevaar.

Wanneer we ons angstig voelen, merken we dat lichamelijk en emotioneel: we beven, we zijn overalert, onze hartslag gaat omhoog,... In dat geval zijn we geneigd dat wat ons angst aanjaagt te vermijden. Bijvoorbeeld: iemand heeft angst voor open ruimtes. Die persoon blijft zoveel mogelijk binnen, gaat niet naar de markt, enzovoort. 

De meeste angststoornissen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Er bestaan verschillende soorten angststoornissen:

 • Agorafobie: angst voor open ruimtes, openbaar vervoer, winkels, en dergelijke
 • Sociale angst: angst voor het mogelijke oordeel van andere mensen  
 • Paniekstoornis: als er sprake is van terugkerende paniekaanvallen
 • Fobie: angst gericht op een object of situatie (bijvoorbeeld hoogte, injecties, vliegen, bloed,...)

Tips

 • Neem een gepaste houding aan van aanvaarding, empathie, echtheid en neem de cliënt serieus (anders zijn klachten en symptomen moeilijk bespreekbaar).
 • Toon begrip voor de angsten achter de hinderlijke vermijding.
 • Steun de cliënt en versterk zijn zelfwaardegevoel door datgene wat hij doet nadrukkelijk en oprecht te prijzen. Vanuit die veiligheid kan de cliënt stapsgewijs de dingen doen die hij neigt te vermijden.
 • Stimuleer de cliënt om beangstigende situaties toch nog aan te gaan.
 • Bevestig elke kleine positieve stap en alles wat wél lukt (talent, interesses,...).
 • Bekijk samen en eventueel ook met de omgeving of er iets te doen valt aan reële angsten, bijvoorbeeld angst voor inbrekers.
 • Zelfstandig moeten functioneren kan bij de cliënt angst oproepen. Probeer hem daarin te ondersteunen. Toon begrip voor de spanning.
 • Een angstig-afhankelijke persoon klampt zich dikwijls vast aan allen die hem willen helpen. Negeer afhankelijk gedrag, maar bevestig de cliënt in zijn zelfwaarde. 
 • Zorg dat je niet teveel verantwoordelijkheid overneemt: 'wat je zelf kan, doe je zelf'. Probeer hem/haar ook zoveel mogelijk zelf te laten kiezen. 
 • Probeer de persoon van zijn/haar angst af te leiden en te betrekken op het hier en nu.
Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut