Jump to Navigation

Stigmatisering

Net als iedereen willen ook mensen met psychische kwetsbaarheid een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Velen hebben het echter moeilijk op belangrijke levensterreinen, bijvoorbeeld als het gaat om wonen, werk en sociale contacten. Bovendien krijgen ze vaak te maken met vooroordelen en stigmatisering in de samenleving. Ze krijgen de stempel van psychiatrische patiënt en worden vaak gelijkgesteld met hun diagnose ('dé borderliner', 'dé psychoot',...) alsof ze niet meer zijn dan dat. Voor velen is juist dát nog het vervelendste: niet als een volwaardig en waardevol mens te worden behandeld. Het label 'abnormaal' krijgen.

Veel mensen met een psychi(atri)sche problematiek herkennen het maar al te goed: met de nek aangekeken worden door buren, die weten dat je een paar keer opgenomen bent geweest. Je verzwijgt je psychische aandoening zoveel mogelijk, omdat je uit ervaring weet dat mensen je dan kunnen gaan behandelen alsof je gek bent. Bij het woonzorgcentrum mag je niet als vrijwilliger komen werken. Iemand daar wist helaas van jouw achtergrond en vindt het ‘onverantwoord’ als een psychiatrische cliënt met ouderen gaat werken. Ook hulpverleners behandelen je vaak niet zoals je zou willen. Stigmatisering is overal.

Door negatieve berichtgeving in de media worden bestaande vooroordelen gevoed. Dat mensen met psychische problematiek vaker slachtoffer zijn van een misdrijf dan dader van een misdrijf, weet bijna niemand. Maar als bij een incident iemand met een psychische aandoening betrokken is, wordt dat in de pers breed uitgesmeerd. Bij veel mensen ontstaat zo een negatief beeld over psychiatrische cliënten of wordt het bestaande negatieve beeld bevestigd: ‘zie je wel…’. Personen met psychische problematiek worden vaak als onbetrouwbaar, gevaarlijk, ontoerekeningsvatbaar en achterlijk beschouwd. Hardnekkige vooroordelen dus. Er is veel onderzoek gedaan naar de houding en het gedrag van mensen tegenover hun medemensen met een psychische aandoening. Deze bevestigen allemaal deze vooroordelen: “voor psychiatrische cliënten moet je oppassen”.

Van groot belang voor zorgverstrekkers is het verschil te blijven zien tussen de persoon en diens aandoening door naar de totale mens te kijken en te luisteren.

Beeldmateriaal: filmpje 'Wat als een psychiatrisch probleem een pluspunt was?' van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP).

Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut