Jump to Navigation

Depressie als 'black dog'

TOELICHTING: 
Miljoenen mensen in de wereld lijden aan een depressie. Velen onder hen (en hun familie) durven er niet over praten, of weten niet hoe het verder kan. Van een depressie kan je nochtans herstellen: de depressie herkennen en hulp zoeken is de eerste cruciale stap. Samen met de WHO (Wereld Gezondheid Organisatie) gebruikt schrijver en illustrator Matthew Johnstone het beeld van ‘black dog’ om te verwijzen naar een depressie.
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Filmpjes | by Dr. Radut