Jump to Navigation

Plotse verwardheid

Iedereen heeft zo wel eens een verward moment, dat je met je hoofd in de wolken zit en er eigenlijk niet bij bent. Soms kan die verwardheid echter ineens ontstaan. Dan praten we over een delirium of een delier. De meest gekende, is 'delirium tremens': verwardheid treedt op doordat je, na een lange periode veel gedronken te hebben, plotseling stopt met drinken van de ene op de andere dag. Dan kan verwardheid ineens optreden. Maar er bestaan nog andere vormen van delier.

Delier is een verzamelnaam en noemen we ook wel delirium of plotselinge verwardheid: een verandering in bewustzijn en aandacht.

Bij een hypo-actief delier (of stil delier) is de persoon heel passief, suf, slaperig en apathisch is. Hij of zij blijft met open ogen stijf in bed liggen en lijkt buiten bewustzijn. Een hyperactief delier daarentegen kenmerkt zich door onrust,  gedrevenheid,  een hele dag actief zijn zonder de behoefte te hebben te moeten rusten of slapen, een slecht tijdsbesef, wartaal uitslaan, agressie,...

Een delirium kan op elke leeftijd voorkomen en ontwikkelt zich in een korte tijd. Toch zijn het dikwijls ouderen die een verhoogde kans lopen op het ontwikkelen van een delier. Het is een ernstige aandoening en ontstaat door één of meerdere lichamelijke oorzaken. Veel voorkomende oorzaken van een delirium zijn: infectie, uitdroging, pijn, stoppen met alcohol, sommige geneesmiddelen,...

Het is belangrijk om een delier vroegtijdig op te merken. De persoon kan er in het ergste geval aan overlijden. Het delier verdwijnt zodra de oorzaak ervan wordt aangepakt. En dat kan zoiets simpels zijn als een blaasontsteking.

Tips

  • Breng je verantwoordelijke op de hoogte. Hij of zij zal de huisarts inlichten, zodat deze indien nodig medicatie kan voorschrijven.
  • Je kan best een vertrouwde en rustige omgeving creëren voor de cliënt.
  • Zorg voor een kalm, duidelijk en geruststellend contact.
  • Je kan een duidelijke klok en kalender in de buurt houden, zodat de cliënt zich beter kan oriënteren in de tijd.
  • Laat de cliënt niet onbewaakt achter, zorg dat een familielid of mantelzorger in de buurt blijft.
Koppelingen
Trefwoorden woordenwolk:


Main menu 2

Page | by Dr. Radut