Jump to Navigation

Manie

Men spreekt van een manie als iemand zich gedurende minstens twee weken extreem opgetogen voelt. Volgende symptomen kunnen aanwezig zijn bij manie:

 • Gevoelens: opgewekt, optimistisch, energiek

 • Gedachten: positief zelfbeeld, neiging anderen te verwijten, versneld denken, impulsieve beslissingen, concentratieproblemen

 • Gedrag: overactief, ongeremd contact zoeken, gejaagde bewegingen en spraak, lachbuien, verandering in eetlust

 • Lichamelijk: onvermoeibaar, te weinig slapen, verhoogde zin in seks

Het ontstaan wordt bepaald door meerdere factoren:

 • Erfelijkheid

 • Omgeving (negatieve levensgebeurtenissen als uitlokkende factor)

 • Lichamelijke factoren 

 • Gebruik van middelen (drugs, alcohol)

Omgangsregels

 • Creëer een rustige en prikkelarme omgeving: zet radio en TV uit, vermijd overtollig licht en geluid.
 • Wees je bewust van je eigen gevoelens: iemand in een manie komt vaak heel tof, vriendelijk, vrolijk en gevat over, waardoor hij of zij positieve gevoelens bij jou kan oproepen. Aanwakkeren van het enthousiasme van de cliënt kan leiden tot een escalatie van de manische episode. Laat je dus niet meeslepen in de opgewekte stemming van de cliënt, maar probeer de cliënt af te remmen. Een directe en gestructureerde aanwezigheid is belangrijk. Praat vastbesloten en op een rustige, eerder langzame manier.
 • Aan manische mensen moeten wel grenzen gesteld worden, maar tegelijk moeten ze – binnen bepaalde grenzen – gelegenheid hebben om nu en dan wat stoom af te blazen. Te veel beperkingen maken hen kwaad en leiden tot een zinloze machtsstrijd. Ook discussiëren en de manische persoon op zijn verantwoordelijkheid wijzen, is meestal zinloos en lokt ongewenste reacties uit.
 • Ga het gesprek met de cliënt niet uit de weg. Reageer niet alleen op het manische gedrag, maar betrek de cliënt in het gesprek bij concrete, dagelijkse zaken.
 • Heb aandacht voor lichamelijke verzorging: door het onrustig zijn, transpireren zij veel en verbruiken zij een grote hoeveelheid energie. Goede hygiëne, hoogwaardige voeding en voldoende drinken, kunnen erg belangrijk zijn.


Main menu 2

Page | by Dr. Radut