Jump to Navigation

Grondhouding

De basis van een goede beroepsrelatie met je cliënten is vertrouwen. Een goeie vertrouwensrelatie opbouwen met een cliënt gebeurt meestal niet vanzelf, je moet er moeite voor doen. Deze drie grondhoudingen zijn er alleszins voor nodig: aanvaarding & respect, echtheid en empathie:

  • Aanvaarding en respect betekent dat iemand zonder voorwaarden wordt aanvaard zoals hij is, zonder (voor)oordelen. Dit betekent niet dat de omgeving alle gedrag moet tolereren, maar wel dat de persoon als basisgevoel de zekerheid heeft aanvaard te worden zonder voorwaarden.
  • Echtheid: een andere belangrijke basishouding als zorgverlener is echt zijn, jezelf zijn. Dit betekent dat je je als zorgverlener tegenover de cliënt niet anders voordoet dan je bent, trouw bent en blijft aan je eigen ideeën, behoeften en overtuigingen en niets zegt wat je niet meent. Echtheid wil echter niet zeggen dat je alles wat in je opkomt spontaan uit. Bijvoorbeeld: tegen een cliënt zeggen “ik vind je afschuwelijk dik” kan niet. Echtheid mag nooit ten koste van een ander zijn. Echtheid houdt in dat wat je verbaal en non-verbaal uit, overeenstemt met wat je denkt en voelt. Je mag dus niet liegen, je mag wel beslissen iets niet te zeggen. Je kiest in functie van de individuele cliënt bewust welke gedachten en gevoelens je uit en welke niet. Gespeelde echtheid verraadt zich. Verbale communicatie is redelijk te controleren, non-verbale communicatie veel minder. Op termijn ondermijnt onecht zijn de vertrouwensrelatie met de cliënt.
  • Empathie betekent 'je inleven of invoelen'. Empathie is de bereidheid en het vermogen om je in de gevoelens, gedachten en de belevingswereld van de ander in te leven. Als zorgverlener probeer je de cliënt van binnenuit te begrijpen. Het effect daarvan is dat de cliënt zich gewaardeerd en aanvaard gaat voelen. Hij gaat zichzelf de moeite waard vinden. Empathisch zijn betekent op zoek gaan naar de subjectieve (persoonlijke) betekenis die iemand aan feiten, gebeurtenissen en situaties geeft en oog hebben voor heel het (levens)verhaal van de cliënt. Als zorgverlener schuif je je eigen waarden en zienswijzen even opzij en vertrek je van het referentiekader en de belevingswereld van de cliënt.

Deze basishouding kunnen we (verder) ontwikkelen als we in eerste instantie goed zorg dragen voor onszelf (zelfzorg).Main menu 2

Page | by Dr. Radut