Jump to Navigation

Wat is de Chaos(s)temmer?

De Chaos(s)temmer wil houvast en ondersteuning bieden in het omgaan met complexe situaties.

Als de deskundigheid en de draagkracht van zorgverleners én mantelzorgers vergroot wordt, verbetert de kwaliteit van zorg.

Oorspronkelijk is het project ‘De Chaos(s)temmer’ ontworpen voor verzorgenden, die zorg verstrekken of hulp verlenen aan zorgvragers in hun thuisomgeving. Naarmate het project vorderde, werd duidelijk dat ook anderen hiervan gebruik kunnen maken: zorgactoren of hulpverleners in residentiële setting (bijvoorbeeld woonzorgcentrum), mantelzorgers, vrijwilligers,…   

De Chaos(s)temmer omvat vier grote pijlers:

 1. Vorming:
 • Een  4-daagse cursus voor eerstelijnsmedewerkers (verzorgenden, verpleegkundigen, zorgkundigen,…).
 • Een  2,5-daagse vormingscursus voor de verantwoordelijken, coördinatoren, maatschappelijk werkers,… Dit volgens het principe van coach the coach.
   
 1. Werkinstrumenten, die tijdens de vorming aan bod kunnen komen:
  • Observatielijst voor eerstelijnsmedewerkers
  • Signaalkaart voor middenkaderleden
  • Afsprakennota
    
 2. Intervisie
   
 3. De website, zodat vergaarde informatie geborgen blijft, toegankelijk is en geüpdatet wordt.


Main menu 2

Page | by Dr. Radut