Jump to Navigation

Signaalkaart

De signaalkaart is een schema om in te vullen door de verantwoordelijke van de verzorgende die aan huis komt. Deze verantwoordelijke vraagt of krijgt van haar verzorgende de ingevulde observatielijsten over een bepaalde cliënt met complex gedrag. Op basis van deze ingevulde observatielijsten analyseert de verantwoordelijke het gedrag van de cliënt/zorgvrager. Dit doet de verantwoordelijke door de ingevulde observaties systematisch over te brengen op de signaalkaart, op de plaats waar die volgens de herhaalde observaties thuishoren, met name: 

  • op de 1e rij – groen – ‘gedrag dat eigen is aan de cliënt/zorgvrager’
  • op de 2e rij – oranje – ‘afwijkend gedrag voor de cliënt/zorgvrager’
  • op de 3e rij – rood – ‘grensoverschrijdend gedrag van de cliënt/zorgvrager’

De verantwoordelijke kan de signaalkaart gebruiken om drie redenen:

  • Het systematiseren van de observaties van de verzorgende over de cliënt met “complex gedrag”
  • Het hanteren van een holistische kijk tegenover de cliënt in plaats van enkel een taakgerichte kijk
  • Het voorbereiden van een basis om samen met de verzorgende de moeilijke, complexe situatie van een cliënt te bespreken en om tot afspraken te komen

De signaalkaart kan gebruikt worden op de volgende momenten:

  • problemen zijn, een 'niet pluis' gevoel
  • veranderingen in gedrag zijn
  • grensoverschrijdend gedrag voorkomt
  • een vermoeden ontstaat van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

In een gesprek overlopen verantwoordelijke en verzorgende samen de ingevulde signaalkaart en verduidelijken en leggen uit bij wie de verantwoordelijkheid ligt, of het om gedrag gaat dat kan bijgestuurd worden, of dat de verzorgende haar/zijn omgaan met dat gedrag kan aanpassen. In dit gesprek is het belangrijk dat de verantwoordelijke de verzorgende coacht en helpt om tot goede oplossingen te komen. Samen formuleren ze dan de afspraken, die worden genoteerd in de afsprakennota.

download: 


Main menu 2

Downloads | by Dr. Radut