Jump to Navigation

Observatielijst

De observatielijst is een schema recto verso om in te vullen door de verzorgende (of bij uitbreiding elke zorgverstrekker of hulpverlener die in de thuissiatuatie komt). Er staan diverse observeerbare gedragingen opgesomd, met telkens wat voorbeelden en ruimte om eigen voorbeelden in te vullen. Bedoeling is dat de verzorgende bij een ‘niet pluis’ gevoel bij een cliënt, de observatielijst invult om specifieke gedragingen of veranderingen in gedragingen zorgvuldig te kunnen observeren en bijhouden. Het is een instrument dat een gemeenschappelijke taal biedt, niet 'er klopt iets niet bij die cliënt' , wel 'ik heb X,Y en Z geobserveerd'. Dit zou de samenwerking tussen partners (bijvoorbeeld met de huisarts) kunnen faciliteren. De verzorgende gebruikt de observatielijst om de volgende redenen:

  • Leren gericht observeren
  • Systematisch bijhouden van informatie over de cliënt met in complex situaties
  • Basis om te bespreken met leidinggevende en tot afspraken over aanpak te komen
  • Leren bewuster omgaan met de cliënt, met een holistische kijk i.p.v. taakgerichte kijk

De verzorgende gebruikt de observatielijst volgens eigen persoonlijke inschatting maar krijgt wel de volgende richtlijnen mee bij welke cliënten de observatielijst WEL ingevuld dient te worden:

  • bij grensoverschrijdend gedrag
  • bij (vermoeden van) psychische problemen of psychiatrische stoornissen
  • wanneer u een ‘niet pluis’ gevoel heeft
  • wanneer u ‘oranje’ ervaart
  • wanneer de dienst/hulp bij een cliënt voor u doorweegt


Main menu 2

Downloads | by Dr. Radut