Jump to Navigation

(Non) verbaal luisteren

Goed luisteren is meer dan iemand laten uitpraten, het is meer dan aanhoren wat de ander zegt. Je moet de ander laten merken dat je geïnteresseerd bent en dit zowel met verbale als met non-verbale signalen. Actief luisteren vraagt inzet. Goed luistergedrag is niet iets dat je hebt of niet hebt. Het is een vaardigheid die je kan leren.

 

Niet-verbale tekenen dat je goed luistert

  • Je stopt met de activiteit waarmee je bezig was.
  • Je zit voorovergebogen en komt dichterbij.
  • Je gelaatsuitdrukking komt overeen met wat de ander zegt. Bijvoorbeeld: je kijkt bedroefd als het een droevig verhaal is.
  • Je kijkt de ander aan en laat je niet afleiden door ruis.

 

Verbale tekenen dat je goed luistert

  • Je geeft geen eigen oplossing of advies, maar vraagt door: "Wat heb je toen gedaan?” of “Wat zou je dan doen?”.
  • Je stelt open vragen in plaats van gesloten vragen (= ja/neen vragen).
  • Je respecteert stiltes en voelt je niet genoodzaakt deze steeds op te vullen.
  • Je neemt het verhaal serieus en checkt af en toe of je het juist begrepen hebt.
  • Je vat het verhaal samen en stimuleert de ander om verder te vertellen.
  • Je laat de focus bij de cliënt: je begint niet voortdurend over jezelf te vertellen.


Main menu 2

Page | by Dr. Radut