Jump to Navigation

De basishouding bij communicatie

Hierin onderscheiden we drie grondhoudingen: aanvaarding & respect, echtheid en empathie. Deze basisattitude kunnen we (verder) ontwikkelen als we in eerste instantie zorg dragen voor onszelf (zelfzorg).

Aanvaarding en respect betekent dat iemand zonder voorwaarden wordt aanvaard zoals hij is en voldoende warmte en liefde ontvangt. Dit betekent niet dat de omgeving alle gedrag moet tolereren, maar wel dat de persoon als basisgevoel de zekerheid heeft, aanvaard te worden zonder voorwaarden.

Een andere belangrijke basishouding als zorgverlener is echt zijn, jezelf zijn. Echtheid betekent dat je je als zorgverlener tegenover de cliënt niet anders voordoet dan je bent, trouw bent en blijft aan je eigen ideeën, behoeften en overtuigingen en niets zegt wat je niet meent. Echtheid wil echter niet zeggen dat je alles wat in je opkomt spontaan uit. Bijvoorbeeld: tegen een cliënt zeggen “ik vind je afschuwelijk dik” kan niet. Echtheid mag nooit ten koste van een ander zijn.

Echtheid houdt in dat wat je verbaal en non-verbaal uit, overeenstemt met wat je denkt en voelt. Je mag dus niet liegen. Je mag wel beslissen iets niet te uiten. Je kiest in functie van de individuele cliënt bewust welke gedachten en gevoelens je uit en welke niet.
Gespeelde echtheid verraadt zich. Verbale communicatie is redelijk te controleren, non-verbale communicatie veel minder. Op termijn ondermijnt onecht zijn de vertrouwensrelatie met de cliënt.

Echt zijn in relatie tot een ander is niet eenvoudig: je moet jezelf hiervoor kennen en contact hebben met je eigen gevoelens. Wat doet dit met mij? Wat voel en denk ik hierbij?

Empathie betekent letterlijk “je inleven of invoelen”. Empathie is de bereidheid en het vermogen om je in de gevoelens, gedachten en de belevingswereld van de ander in te leven. Als zorgverlener probeer je de cliënt van binnenuit te begrijpen. Het effect daarvan is dat de cliënt zich gewaardeerd en aanvaard gaat voelen. Hij gaat zichzelf de moeite waard vinden.

Empathisch zijn betekent op zoek gaan naar de subjectieve (persoonlijke) betekenis die iemand aan feiten, gebeurtenissen en situaties geeft. Oog hebben voor heel het (levens)verhaal van de cliënt. Als zorgverlener schuif je je eigen waarden en zienswijzen even opzij en vertrek je van het referentiekader en de belevingswereld van de cliënt.Main menu 2

Page | by Dr. Radut