Jump to Navigation

Communicatie

In het werk van een zorgverlener speelt communicatie een heel belangrijke rol. We kunnen communicatie opvatten als het overbrengen van informatie van de een naar de ander.

We zouden kunnen stellen dat elk gedrag communicatie is: altijd druk je door je gedrag wel bepaalde informatie uit, zelfs als je niets zegt. Op allerlei manieren proberen mensen elkaar iets te vertellen en duidelijk te maken; communicatie is dus veel meer dan alleen met elkaar praten. Anders gezegd: we kunnen niet ‘niet communiceren’.

Niet alleen wat je letterlijk zegt (de inhoud) is van belang, maar ook hoe je iets zegt. Het is een uitdaging om communicatie af te stemmen op de cliënt: iemand die lijdt aan dementie kan meer gebaat zijn met communicatie gericht op gevoelens en herinneringen uit zijn/haar jeugd dan een andere cliënt die stemmen hoort.

Communiceren gebeurt niet alleen met woorden (verbaal), maar in feite met heel de persoon. Onze communicatie verloopt veel meer via lichaamstaal (non-verbaal) dan via woorden: mensen leiden veel meer af uit onze lichaamstaal (houding, oogcontact, nabijheid, gelaatsuitdrukking, gebaren, glimlach, aanraking,…) dan uit wat we zeggen.

Het is dan ook belangrijk kritisch na te denken over de manier waarop mensen met elkaar communiceren en om die communicatie te verbeteren. Wederzijdse communicatie is onlosmakelijk verbonden met luisteren.Main menu 2

Page | by Dr. Radut