Jump to Navigation

Afsprakennota

De afsprakennota is een document met een eenvoudige structuur: per te maken/gemaakte afspraak wordt genoteerd: wie, wat, hoe, waar en wanneer, met tijdsduur.

De verantwoordelijke en verzorgende samen gebruiken deze nota als resultaat van de observaties en analyse en bespreking van de situatie(s), om op een verantwoorde en haalbare manier om te gaan met de complexe situatie.

De afsprakennota wordt gebruikt als vervolg van de signaalkaart, waarbij het resultaat van de analyse, besprekingen en afwegingen tot duidelijke handelingen leiden, die daarin worden genoteerd.

 

download: 


Main menu 2

Downloads | by Dr. Radut