Jump to Navigation

4. Gek of Ziek

We gebruiken regelmatig termen zoals “normaal, abnormaal, gezond, gestoord, gek,…,...”. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee?

Normaal betekent letterlijk: ‘volgens de norm’; let wel: normen zijn tijd- en cultuurgebonden.  Abnormaal betekent dan dat je van die norm afwijkt. Cannabis roken tijdens een picknick werd als ‘normaal’ beschouwd in de jaren ’70 terwijl dat nu eerder als ‘abnormaal’ bestempeld zou worden. Analoog zal iemand met een psychose in bepaalde culturen ‘behandeld’ worden met exorcisme terwijl men in België een ander behandeltraject als normaal beschouwt.

Abnormaal gedrag impliceert niet dat er een psychische stoornis aanwezig is. We stellen allemaal wel eens gedrag dat afwijkt van de norm. Van belang hierbij is dat wij bewust ‘gek of raar’ kunnen doen terwijl het bij mensen met een psychische stoornis lijkt alsof ze ook opzettelijk raar doen, wat meestal niet het geval is. Mensen die psychisch ziek zijn, hebben het doorgaans moeilijk genoeg zonder dat ze voortdurend het gevoel hebben dat de maatschappij hen een stempel op het hoofd drukt (stigmatisering). Ons daarvan bewust zijn en ons bewust zijn van de manier waarop we over ‘psychiatrie’ praten is een zeer goede start.Main menu 2

Page | by Dr. Radut