Jump to Navigation

3.3.3 Empathie

Empathie betekent letterlijk “zich inleven of invoelen”. Empathie is de bereidheid en het vermogen om zich in de gevoelens, gedachten en de belevingswereld van de ander in te leven. De zorgverlener probeert de cliënt van binnenuit te begrijpen. Het effect daarvan is dat de cliënt zich gewaardeerd en aanvaard gaat voelen. Hij gaat zichzelf de moeite waard vinden.

Empathisch zijn, betekent op zoek gaan naar de subjectieve (persoonlijke) betekenis die iemand aan feiten, gebeurtenissen en situaties geeft. Oog hebben voor heel het (levens)verhaal van de cliënt.

Als zorgverlener schuif je je eigen waarden en zienswijzen even opzij en je vertrekt van het referentiekader en de belevingswereld van de cliënt.Main menu 2

Page | by Dr. Radut