Jump to Navigation

3.3.2 Echtheid

Een andere belangrijke basishouding als zorgverlener is echt zijn, jezelf zijn. Echtheid betekent dat een zorgverlener zich tegenover de cliënt niet anders voordoet dan hij is, trouw is en blijft aan zijn eigen ideeën, behoeften en overtuigingen en niets zegt wat hij niet meent.

Echtheid wil niet zeggen dat je alles wat in je opkomt spontaan uit. Bijvoorbeeld: tegen een cliënt zeggen “ik vind je afschuwelijk dik” kan niet. Echtheid mag nooit ten koste van een ander zijn.

Echtheid houdt in dat wat je verbaal en non-verbaal uit, overeenstemt met wat je denkt en voelt. Je mag dus niet liegen. Je mag wel beslissen iets niet te uiten. Je kiest in functie van de individuele cliënt bewust welke gedachten en gevoelens je uit en welke niet.

Gespeelde echtheid verraadt zich. Verbale communicatie is redelijk te controleren, non-verbale communicatie veel minder. Op termijn ondermijnt onecht zijn de vertrouwensrelatie met de cliënt.

Echt zijn in relatie tot een ander is niet eenvoudig: je moet jezelf hiervoor kennen en contact hebben met je eigen gevoelens. Wat doet dit met mij? Wat voel en denk ik hierbijMain menu 2

Page | by Dr. Radut