Jump to Navigation

3.2.2 Wat zijn de onderliggende verwachtingen?

Wanneer mensen met elkaar omgaan, verwachten ze dingen van elkaar: dat anderen luisteren, begrip tonen, rekening houden met anderen, lief zijn, dankbaarheid tonen, …

Verwachtingen kunnen expliciet gemaakt worden door ze neer te schrijven of uit te spreken. Denk aan een contract, een schoolreglement, een functiebeschrijving, een afsprakennota,… Het gebeurt echter heel vaak dat onderlinge verwachtingen niet expliciet gemaakt worden. Het is onmogelijk om al je verwachtingen voortdurend aan een ander te verwoorden. Het feit dat we niet altijd op de hoogte zijn van wat de ander precies van ons verwacht, kan tot misverstanden en problemen leiden. Het blijkt dan ook vaak nodig om onze verwachtingen expliciet te maken.

Het is belangrijk om geregeld stil te staan bij de vraag of bepaalde verwachtingen die we hebben realistisch zijn. Soms zijn de verwachtingen van de cliënt naar de dienst gezinszorg onrealistisch.

Het is ook mogelijk dat je als verzorgende bepaalde verwachtingen hebt waaraan de cliënt niet kan voldoen. Denk maar aan een cliënt die al jaren probeert van de drugs af te raken. Hij slaagt erin één maand clean te blijven en hervalt dan opnieuw. Wat is onze verwachting ten aanzien van hem?

Het is hier belangrijk de verwachtingen af te stemmen op de doelen van de cliënt en om kleine, positieve veranderingen op te merken en te koesteren. Bijvoorbeeld: voldoening halen uit het feit dat de cliënt stabiel blijft mede dankzij jouw hulp, dat hij (langer) thuis kan blijven wonen, meer levenskwaliteit ervaart, enzovoort.Main menu 2

Page | by Dr. Radut