Jump to Navigation

3.2.1 Het doel

Onze omgang met anderen heeft zeer diverse redenen: we hebben informatie nodig, zijn afhankelijk van anderen voor voeding, willen aandacht, enzovoort.

Waarom gaan een zorgverlener en een cliënt met elkaar om? Of anders geformuleerd: wat is het doel van hun relatie? We zouden het doel van hun relatie kunnen omschrijven als: het herstelproces in optimale omstandigheden laten verlopen via zorgverlening op maat van de cliënt. Het opvangen en begeleiden van de cliënt en zijn familie en het zo aangenaam mogelijk laten verlopen van het verblijf thuis zijn aspecten van de zorgverlening die binnen deze algemene doelstelling geplaatst kunnen worden.

Doelen die mensen hebben om met elkaar om te gaan, kunnen bij elkaar aansluiten of niet. Wanneer de doelen van de cliënt en die van de organisatie op elkaar aansluiten, is er meestal geen probleem binnen de zorgrelatie. Wanneer de doelen niet op elkaar afgestemd zijn, kan er wel ontevredenheid ontstaan.

Het is evident dat de zorg- en dienstverlening afgestemd wordt op de noden en wensen van de cliënt. Communicatie is hier cruciaal: de organisatie moet duidelijk maken wat wél en wat niet tot de taken van de verzorgende behoort, waar de grenzen van de thuiszorg liggen, enzovoort.

Bijvoorbeeld: wanneer de organisatie als doel stelt dat de cliënt zelfredzamer wordt en de cliënt ziet als enige doel van de hulp dat de verzorgende het huis poetst, matchen de doelstellingen van de zorg niet. De organisatie kan in dit geval niet voldoen aan de verwachtingen van de cliënt.Main menu 2

Page | by Dr. Radut