Jump to Navigation

2. Holistische benadering

Wanneer je in de zorg werkt, zal je vroeg of laat in aanraking komen met de manier waarop je je cliënten het best kan benaderen. De mens wordt gezien en benaderd als totaliteit: hij is een complex geheel van psychische, lichamelijke en sociale functies. Wanneer er verstoring ontstaat in één van de drie elementen, kunnen mensen zich minder goed voelen. Van groot belang is altijd het verschil te blijven zien tussen de persoon en diens aandoening. Anders schuilt het gevaar voor etikettering (enkel denken in termen van diagnoses) en stigmatisering (stempel op iemand drukken). We moeten de persoon achter de aandoening blijven zien door naar de totale mens te kijken en te luisteren.

We staan eerst stil bij het verschil tussen waarnemen en observeren enerzijds, en beschrijven en interpreteren anderzijds. Beide verschillen zijn van belang want ze bepalen hoe we naar mensen kijken en hoe we onze percepties communiceren naar anderen.

 2.1 Waarnemen en observeren

 2.2 Beschrijven en interpreterenMain menu 2

Page | by Dr. Radut